.

Příbalový leták XIAPEX – INJ PSO LQF 1X0.9MG+SOLV

Při užití léčivého přípravku XIAPEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XIAPEX naleznete

  • Co je přípravek XIAPEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XIAPEX užívat
  • Jak se přípravek XIAPEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XIAPEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XIAPEX