.

Příbalový leták XLEU ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XLEU ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XLEU ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XLEU ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XLEU ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XLEU ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XLEU ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XLEU ANALOG