.

Příbalový leták XLYS. LOW TRY ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XLYS. LOW TRY ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XLYS. LOW TRY ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XLYS. LOW TRY ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XLYS. LOW TRY ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XLYS. LOW TRY ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XLYS. LOW TRY ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XLYS. LOW TRY ANALOG