.

Příbalový leták XMET ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XMET ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XMET ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XMET ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XMET ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XMET ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XMET ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XMET ANALOG