.

Příbalový leták XMTVI ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XMTVI ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XMTVI ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XMTVI ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XMTVI ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XMTVI ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XMTVI ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XMTVI ANALOG