.

Příbalový leták XOFIGO – INJ SOL 1X6ML/1000 KBQ EXP:D

Při užití léčivého přípravku XOFIGO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XOFIGO naleznete

  • Co je přípravek XOFIGO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XOFIGO užívat
  • Jak se přípravek XOFIGO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XOFIGO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XOFIGO