.

Příbalový leták XOLAIR 75 MG – INJ SOL 10X0.5ML/150MG

Při užití léčivého přípravku XOLAIR 75 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XOLAIR 75 MG naleznete

  • Co je přípravek XOLAIR 75 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XOLAIR 75 MG užívat
  • Jak se přípravek XOLAIR 75 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XOLAIR 75 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XOLAIR 75 MG