.

Příbalový leták XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK – INJ SOL 10X2.5MG/ML

Při užití léčivého přípravku XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XOMOLIX 2.5 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK