.

Příbalový leták XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG – INH PLV CPS DUR 6X1+INH

Při užití léčivého přípravku XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG naleznete

  • Co je přípravek XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG užívat
  • Jak se přípravek XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XOTERNA BREEZHALER 85 MCG/43 MCG