.

Příbalový leták XP ANALOG LCP – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XP ANALOG LCP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XP ANALOG LCP naleznete

  • Co je přípravek XP ANALOG LCP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XP ANALOG LCP užívat
  • Jak se přípravek XP ANALOG LCP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XP ANALOG LCP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XP ANALOG LCP