.

Příbalový leták XPHE ADVANCE SE – POR PLV SUS 1X500GM

Při užití léčivého přípravku XPHE ADVANCE SE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XPHE ADVANCE SE naleznete

  • Co je přípravek XPHE ADVANCE SE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XPHE ADVANCE SE užívat
  • Jak se přípravek XPHE ADVANCE SE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XPHE ADVANCE SE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XPHE ADVANCE SE