.

Příbalový leták XPHE INFANT MIX LCP – POR PLV SUS 1X500GM

Při užití léčivého přípravku XPHE INFANT MIX LCP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XPHE INFANT MIX LCP naleznete

  • Co je přípravek XPHE INFANT MIX LCP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XPHE INFANT MIX LCP užívat
  • Jak se přípravek XPHE INFANT MIX LCP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XPHE INFANT MIX LCP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XPHE INFANT MIX LCP