.

Příbalový leták XPHE JUNIOR SE – POR PLV SUS 1X500GM

Při užití léčivého přípravku XPHE JUNIOR SE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XPHE JUNIOR SE naleznete

  • Co je přípravek XPHE JUNIOR SE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XPHE JUNIOR SE užívat
  • Jak se přípravek XPHE JUNIOR SE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XPHE JUNIOR SE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XPHE JUNIOR SE