.

Příbalový leták XPHE KID SE – POR PLV SUS 1X500GM

Při užití léčivého přípravku XPHE KID SE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XPHE KID SE naleznete

  • Co je přípravek XPHE KID SE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XPHE KID SE užívat
  • Jak se přípravek XPHE KID SE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XPHE KID SE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XPHE KID SE