.

Příbalový leták XPHEN. TYR ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XPHEN. TYR ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XPHEN. TYR ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XPHEN. TYR ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XPHEN. TYR ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XPHEN. TYR ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XPHEN. TYR ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XPHEN. TYR ANALOG