.

Příbalový leták XTANDI – POR CPS MOL 112X40MG

Při užití léčivého přípravku XTANDI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XTANDI naleznete

  • Co je přípravek XTANDI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XTANDI užívat
  • Jak se přípravek XTANDI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XTANDI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XTANDI