.

Příbalový leták XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ – NAS SPR SOL 1X15ML/15MG

Při užití léčivého přípravku XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ naleznete

  • Co je přípravek XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ užívat
  • Jak se přípravek XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XYLOPOS 0.1 NOSNďż˝ SPREJ