.

Příbalový leták XYNIA 0.075 MG – POR TBL FLM 28X0.075MG POUZDRO

Při užití léčivého přípravku XYNIA 0.075 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XYNIA 0.075 MG naleznete

  • Co je přípravek XYNIA 0.075 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XYNIA 0.075 MG užívat
  • Jak se přípravek XYNIA 0.075 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XYNIA 0.075 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XYNIA 0.075 MG