.

Příbalový leták XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK – POR SOL 1X200ML

Při užití léčivého přípravku XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XYZAL 0.5 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK