.

Příbalový leták XYZAL – POR TBL FLM 14X5MG

Při užití léčivého přípravku XYZAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XYZAL naleznete

  • Co je přípravek XYZAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XYZAL užívat
  • Jak se přípravek XYZAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XYZAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XYZAL