.

Příbalový leták YADINE – POR TBL FLM 3X21

Při užití léčivého přípravku YADINE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YADINE naleznete

  • Co je přípravek YADINE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YADINE užívat
  • Jak se přípravek YADINE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YADINE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YADINE