.

Příbalový leták YANELA – POR TBL FLM 1X21

Při užití léčivého přípravku YANELA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YANELA naleznete

  • Co je přípravek YANELA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YANELA užívat
  • Jak se přípravek YANELA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YANELA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YANELA