.

Příbalový leták YELLOX 0.9 MG/ML – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku YELLOX 0.9 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YELLOX 0.9 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek YELLOX 0.9 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YELLOX 0.9 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek YELLOX 0.9 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YELLOX 0.9 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YELLOX 0.9 MG/ML