.

Příbalový leták YENTREVE 40 MG – POR CPS ETD 56X40MG

Při užití léčivého přípravku YENTREVE 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YENTREVE 40 MG naleznete

  • Co je přípravek YENTREVE 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YENTREVE 40 MG užívat
  • Jak se přípravek YENTREVE 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YENTREVE 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YENTREVE 40 MG