.

Příbalový leták YONDELIS 1 MG – INF PLV CSL 1X1MG

Při užití léčivého přípravku YONDELIS 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YONDELIS 1 MG naleznete

  • Co je přípravek YONDELIS 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YONDELIS 1 MG užívat
  • Jak se přípravek YONDELIS 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YONDELIS 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YONDELIS 1 MG