.

Příbalový leták YTRACIS – INJ SOL 0.5-2ML EXP:D

Při užití léčivého přípravku YTRACIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YTRACIS naleznete

  • Co je přípravek YTRACIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YTRACIS užívat
  • Jak se přípravek YTRACIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YTRACIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YTRACIS