.

Příbalový leták YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA – RAD PRE SOL 0.1-300GBQ/MLEXP:D

Při užití léčivého přípravku YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA naleznete

  • Co je přípravek YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA užívat
  • Jak se přípravek YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – YTTRIGA 0.1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA